ΔΙΝΟΥΜΕ ΒΑΣΗ ΣΤΑ ΔΥΝΑΤΑ ΜΑΣ ΣΗΜΕΙΑ.


1
Ελαστικότητα: Απόλυτη εφαρμογή, με προσαρμοσμένη πίεση στις φυσικές καμπύλες του σώματος. Χαρίζει άνεση και ξεκούραση καθ’ όλη τη διάρκεια του ύπνου.

2 Εργονομία: Στήριξη της σπονδυλικής στή-λης στη φυσική της θέση με ταυτόχρονη χαλά-ρωση των μυών της πλάτης. Χαρίζει αίσθηση ξεκούρασης και χαλάρωσης διατηρώντας τη φυ-σική γραμμή της πλάτης και του σώματος.

3 Σταθεροποίηση: Ολοκληρωμένη στήριξη του σώματος και σταθεροποίηση του, αγκαλιά-ζοντας όλα τα μέρη του σώματος. Χαρίζει πλήρη χαλάρωση και αίσθηση ευεξίας κάνοντας το ξύ-πνημα απόλαυση.

4 Υγιεινή: Απαλλαγμένα από βλαβερές ουσί-ες και με προσαρμοσμένες κάψουλες αναπνοής χαρίζουν έναν υγιεινό και απολαυστικό ύπνο.

5 Ποιότητα κατασκευής: Με την πιστοποί-ηση υφασμάτων Oeko-Tex Standard 100 και την πολυετή πείρα μας τα στρώματα υπόσχονται αντοχή και διαχρονικότητα χάρη στην υψηλή ποι-ότητα κατασκευής τους.

5 Άμεση παράδοση: Με πανελλαδική κάλυ-ψη προσφέρουμε άμεση παράδοση όλων των προϊόντων μας.